Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG PASIENTER

Behandling av personopplysninger i Tannlege Klouman AS
Når du bruker nettsiden vår eller tar kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg.
Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Lars Fredrik Klouman.

Kontaktinformasjonen til Tannlege Klouman AS er:
Adresse: Skippergata 21, 4611 Kristiansand
E-post: post@tannlegeklouman.no
Telefon: 38 02 24 63
Organisasjonsnummer: 918372407
For spørsmål om personopplysninger kan Lars Fredrik Klouman eller Janita Vian kontaktes på post@tannlegeklouman.no eller telefon 38 02 24 63.
Dersom du vil ha mer utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert på deg, kontakt oss via kontaktinformasjon nevnt over.

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken tilknytning du har til oss og hvordan vi kommer i kontakt med deg.
  Opplysninger som ny pasient/kunde
  Ved registrering som ny pasient/kunde må du opplyse om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og epostadresse. Disse opplysningene brukes til å ivareta dine rettigheter som pasient/kunde.
  Opplysninger mens du er pasient/kunde
  Når du er i kontakt med oss behandler vi navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
  Kunder/Pasienter kan på ulike grunnlag ekskluderes fra Tannlege Klouman AS. I slike tilfeller har vi behandlingsgrunnlag for
  fortsatt oppbevaring av personopplysninger.
  Pårørende som ikke ønsker at det skal videre lagring av informasjon ved dødsfall bes ta kontakt med oss per telefon eller epost.
  Bruk av Tannlege Kloumans nettsider
  For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.
  Facebook
  Ved å like eller følge Tannlege Kloumans på Facebook (www.facebook.com/tannlegeklouman) og/eller
  samhandle med innholdet på siden vil din aktivitet registreres i Facebook sitt administrator- og analyseverktøy. Informasjonen vi henter ut herfra kan kunne brukes til å tilpasse funksjoner og innhold på Tannlege Kloumans facebookside (slik som å fremme innlegg, målrettede annonser og arrangementer).
 2. Utlevering av personopplysninger til andre
  Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for lik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området eller i land som oppfyller vilkårene som følge av GDPR.
  Lagringstid
  Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi
  behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes/anonymiseres når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
 3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du
  har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
  For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en henvendelse per epost til post@tannlegeklouman.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.
 4. Klager
  Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
  www.datatilsynet.no.
 5. Endringer
  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endring i informasjonen du har oppgitt hos oss. Kontakt oss om du ønsker videre informasjon dette.